ARSLAN SİTE YÖNETİMİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ

BİZ YÖNETELİM ZAMANINIZ SİZE KALSIN...
YÖNETİM HİZMETLERİ

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA YÖNETİM;
 • *Yönetim planında belirtilen işleri yapmak
 • *Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirmek
 • *Genel yönetim ve ortak alanların bakım, tutum vb. işleri için avans toplamak
 • *Anagayrimenkulün yönetimi ile ilgili bütün ödemelerin kabulü, yönetim nedeniyle doğan borçların ödenmesi, kat malikleri tarafından yetkili kılındığında bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması
 • *Yönetim planında belirtilen işleri yapmak
 • *Anagayrimenkulü ilgilendiren tebligatların kabulü
 • *Kat malikleri vekili olarak onların yararına anagayrimenkulün korunması ve bakımı için gerekli tedbirleri almak
 • *Kat mülkiyeti kanunu kapsamında borç ve yükümlülüklerini getirmeyen kat maliklerine karşı gerekli hukuki işlemlerin yapılması
 • *Muhasebe ve hesap işlemleri
 • *Kat malikleri kurulunu toplantıya çağırmak üzere yasal prosüdürlerin yapılması
 • *Asansörlerle ilgili bakım tutum işlerinin gördürülmesi
 • *Gerekli defterlerin tutulması ve onaylatılıp saklanması
 • *İşletme projesinin yapılması
5188 SAYILI KANUN GEREĞİ;
 • *Güvenlik hizmetlerinin planlanması gerekli izinlerin alınması